Školné a stravné na školní rok - 2015/2016

Od 1.9.2017

Školné na  1 měsíc      -     650,-Kč.
Stravné na 1 měsíc     -      9,- Kč - dopolední svačina
                                      -      8,- Kč - odpolední svačina
                                  
                                      -       24,-Kč - oběd (dítě do 7 let)
                                               Komenského nám. 420, PSČ- 252 10, IČ: 47002964,
                                            
                                               odhlašování obědů na čísle: